Bläddra

Fartygs stabilitet

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Fartygs stabilitet

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Fartygs stabilitet är en avancerad hand- och lärobok i stabilitetslära för fartygsbefäl och skeppsbyggare. Förutom grunderna i hydrostatik och stabilitet till sjöss finns även ett omfattande kapitel som beskriver metoder och härledningar samt utdrag ur gällande föreskrifter om Intaktstabilitet samt Dokumentation och verifiering.

Boken innehåller även ett användbart sakregister samt en förteckning över olika beteckningar.

Mikael Huss är teknologie doktor och verksam vid Sjöfartsinspektionen. Han var tidigare lektor i skeppsbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan.