Bläddra

Favorit matematik 3A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Favorit matematik 3A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

I lärarpaketet ingår digitala resurser, en tryckt lärarhandledning och tryckt facit.

Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning.  Använd innehållet som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din elevgrupp.

Till varje lektion finns det stöd, fakta, inspiration och tips under följande rubriker:

 • Lektionens innehåll
 • Lektionens mål
 • Koppling till läroplanen
 • Frågor till samtalsbilden
 • Huvudräkningsuppgifter
 • Förslag på arbetsgång
 • Tavlan
 • Ramberättelse
 • Problemlösningsuppgifter
 • Tips
 • Kunskapsbank med teoribakgrund
 • Kopieringsunderlag
LÄRARHANDLEDNINGENS DIGITALA RESURS

Med lärarhandledningens digitala resurs får du tillgång till massor av praktiska verktyg  för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden, elevböckerna, en färdig tavelbild, matematiska problem för den gemensamma problemlösningen och rikt illustrerade matteordlistor.
Du får också tillgång till förberedda genomgångar som du kan använda i den gemensamma undervisningen. Visa ett nytt moment, förklara olika begrepp, samlas kring lärorika uppgifter eller sammanfatta innehåll - tillsammans. Dessa genomgångar finns dessutom som film både i elevens digitala läromedel och i lärarens digitala resurs.

BRA ATT VETA
 • Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar. Inloggningarna gäller utan begränsning i tid.

 

 • Det är samma arbetsgång till både Favorit matematik 3A och Mera Favorit matematik 3A
 • Elevbok och facit till Favorit matematik 3A visas i lärarhandledningen och finns i lärarhandledningens digitala resurs
 • Elevbok och facit till Mera Favorit matematik 3A finns i lärarhandledningens digitala resurs
 • Kopieringsunderlag finns i lärarhandledningens digitala resurs för nedladdning och utskrift
FORSKNING OM

Genom ett samarbete med forskare finns det under rubriken Forskning om möjlighet för dig att ytterligare fördjupa dig i kunskaper kring;

 • Matematikdidaktik och missuppfattningar
 • Begrepp och fakta
 • Progression och samband

Forskning om ger dig stöd och vägledning och materialet har du tillgång till genom lärarhandledningens digitala resurs.

FACIT

I lärarpaketet ingår ett tryck facit till Favorit matematik 3A och ett till Mera Favorit matematik 3A.

FAVORIT MATEMATIK-SERIEN

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är anpassat efter Lgr 11, rev 2017, skolans digitalisering.
Favorit matematik är mycket uppskattat. Konceptet är väl beprövat och har visat på mycket goda resultat i matematik. 

Läs mer om serien Favorit matematik

Instruktionsguider till Favorit matematik

Instruktionsguider för föräldrar

Tidigare upplaga

Den tidigare upplagan av Favorit matematik 3A lärarpaket finns fortfarande att beställa för komplettering. Kontakta din ordinarie återförsäljare eller Studentlitteraturs  kundservice på [email protected] eller 046-31 21 00.