Bläddra

Fem sätt att tänka

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Fem sätt att tänka

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi lever i en tid av stora förändringar som innebär ökad globalisering, ständigt mer information, krockar mellan kulturer samt en stärkt ledarställning för naturvetenskap och teknologi. Dessa förändringar kräver nya sätt att lära ut och tänka i skolan, på jobbet och i samhället. I Fem sätt att tänka visar den uppmärksammade psykologen Howard Gardner vilka kognitiva förmågor det kommer att löna sig att besitta under de kommande åren. Utrustad med dessa välslipade sätt att tänka, kommer man att vara redo att ta itu med det som förväntas i framtiden – och med det som inte kan förutses. Låter människor bli att utveckla dessa förmågor kommer de att bli beroende av krafter de inte förstår – överväldigade av information, oförmögna att lyckas på arbetsplatsen och utan förmåga att fatta kloka, personliga och yrkesmässiga beslut. Fem sätt att tänka inspirerar till livslångt lärande hos läsarna och ger värdefulla insikter till dem som ansvarar för att utbilda och utveckla elever, studenter och arbetstagare – i dag och i morgon.