Bläddra

Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6 : En studie av motåtgärder

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Terrorism, väpnad kamp
Köp här

Finansiering av terrorism. Brå rapport 2021:6 : En studie av motåtgärder

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi Terrorism, väpnad kamp
Köp här

Begreppet terrorfinansiering kan föra tankarna till konfliktdrabbade länder långt borta, men i själva verket planeras, finansieras och genomförs terrordåd även i Sverige och andra europeiska länder. Dessutom samlas pengar ihop i Sverige, för att skickas till terroristorganisationer utomlands. Ändå finns det till dags dato få svenska domar avseende finansiering av terrorism. Rapporten beskriver hur arbetet mot finansiering av terrorism går till i Sverige. Vi börjar hos så kallade verksamhetsutövare (företag inom bank- och försäkringsbranschen samt kredit- och betaltjänster) som rapporterar misstänkta transaktioner, fortsätter med brottsutredningar enligt finansieringslagen och analyserar andra möjliga åtgärder, oftast olika slags administrativa åtgärder som vidtas av förvaltningsmyndigheter.