Bläddra

Folkrätt i väpnad konflikt. SOU 2010:72

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: humanitär rätt Internationell rätt Juridik
Köp här

Folkrätt i väpnad konflikt. SOU 2010:72

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: humanitär rätt Internationell rätt Juridik
Köp här
SLUT OCH HAR UTGÅTT.

Manual för uppförande i krig

Redovisar en kartläggning av hur gällande humanitär rätt genomförts i svensk lagstiftning och på vilket sätt svensk utbildning i folkrätt stämmer med gällande konventionsåtaganden. Mot bakgrund av denna kartläggning samt en analys av Internationella rödakorskommitténs sedvanerättsstudie presenteras ett förslag till en manual för tillämpning av humanitär rätt i väpnade konflikter.
Föreslår även lagändringar så att Sverige kan ratificiera tilläggsprotokoll III till Genèvekonventionen om antagande av ytterligare ett kännetecken inom den humanitära rätten. Det gäller den röda kristallen som kan användas vid sidan av det röda korset för att utmärka och skydda själavårds- och sjukvårdspersonal.