Bläddra

Förändringsledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Förändringsledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Varför går vissa organisationsförändringar bra och andra blir motarbetade inom organisationen och får inte önskad effekt? Nyckeln till framgång stavas förändringsledning. Här är boken för dig som vill få en bredare och djupare förståelse för hur ett genomtänkt arbete med individer kan förbättra resultatet för verksamheter i förändring.

Förändringsledning beskriver behovet av förändring och presenterar olika etablerade modeller för hur individer, grupper och organisationer förändras. Därefter går författarna utförligt igenom hur förändringsarbete går till i praktiken.

Boken riktar sig till dig som vill förbättra din kunskap och förmåga att på ett planerat och strukturerat sätt stödja människor i en organisation i förändring.

 

"I en tid när verksamheter i stor utsträckning beskrivs i kvantitativa, mätbara termer är det också lätt att glömma bort att en organisation faktiskt inte är något annat än dess människor, och att allt annat – till exempel processer, strukturer och digitala hjälpmedel – är sådant som produceras och utvecklas av människor som av olika skäl har bestämt sig för att jobba tillsammans mot ett visst mål och med en viss uppgift. All förändring innebär därför att människorna är – och måste vara – i fokus.”