Bläddra

Företagshemligheter : en introduktion

Kategorier: Juridik
Köp här

Företagshemligheter : en introduktion

Kategorier: Juridik
Köp här

Information och kunskap är centrala tillgångar i dagens näringsliv. I Företagshemligheter presenterar Christina Wainikka begreppet företagshemlighet och vilket rättsligt skydd som ges åt sådana hemligheter. Ansvarsregler och förhållanden till bestämmelser i arbetsrätten behandlas, liksom angrepp från bolag som står i affärsförbindelse med den angripne och angrepp från helt utomstående personer. Ett genomgående tema är företagets eget ansvar för att faktiskt hålla informationen hemlig. Boken avslutas med en praktiskt inriktad genomgång av vad som kan och bör göras efter det att ett företags företagshemligheter har angripits.

Till boken hör ett webbmaterial bestående dels av källmaterial, såsom rättsfall och förarbeten, dels av övningar och föreläsningar på bokens centrala temata. Adressen till webbplatsen är www.studentlitteratur.se/foretagshemligheter.

Boken är tänkt att användas i utbildningar på området, såsom på jurist- och ekonomutbildningar, men är också lämplig att användas i kortare kurser som behandlar denna typ av frågor.