Bläddra

Författartradition Brynolf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Författartradition Brynolf

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap forntiden, antiken och medeltiden till och med 1300-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Brynolf Algotsson, biskop i Skara 1278-1317, har tillskrivits fyra latinska hystorior, tidigare kallade rimofficier. Hystoriorna behandlar den helige Eskil, den saliga Elin från Skövde, jungfru Maria samt en tagg ur Kristi törnekrona. I sin doktorsavhandling ”Zu den liturgischen ’Hystorie’ in Schweden: Liturgie- und choralgeschichtliche Untersuchungen” (1972) kom Ingmar Milveden (f. 1920, d. 2007) till slutsatsen att biskop Brynolf inte kan ha författat de angivna verken. I boken redovisas Milvedens arbeten i ämnet och den debatt som följt efter 1972. Ett kapitel behandlar Brynolfs kanonisationsprocess och vittnesmålen vid detta tillfälle. Ytterligare ett verk har tillskrivits biskop Brynolf, nämligen de s.k. Notule Brynolphi, liturgiska statuter för Skara stift. Statuterna är emellertid starkt beroende av dominikanska förlagor. Som illustration av överensstämmelserna presenteras den dominikanska förlagan från två 1200-talshandskrifter jämsides med Notule Brynolphi i två 1400-talsversioner. Ingmar Milveden var tonsättare med en omfattande produktion av instrumentalmusik, kyrkomusik, körmusik, teatermusik och jubileumsmusik, bland annat ”Kantat vid Uppsala universitets 500-årsjubileum” (1977). Han var docent i musikvetenskap vid Uppsala universitet, där han i perioder tjänstgjorde som tillförordnad professor. Han var ledamot av bl.a. Musikaliska Akademien och Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala. Författaren Dagmar Lagerberg, f. 1941, disputerade i sociologi 1975 och är docent i samhällsmedicinsk forskning om barn vid Uppsala universitet. Hon har ägnat sig åt akademiska studier i latin och har översatt Spinozas ”Etiken” från latin till svenska (1989, 2001) samt Montesquieu och Adam Smith i urval från franska resp. engelska (1990 och 1994