Bläddra

Författningar om folkbokföring 2008

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Författningar om folkbokföring 2008

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här
Gällande lagstiftning på folkbokföringens område samt närliggande lagstiftning, t.ex. utdrag ur utlänningslag, medborgarskapslag, utdrag ur äktenskapsbalken och föräldrabalken, namnlag m.m. Intagna författningar återges i deras lydelse den 1 maj 2007.