Bläddra

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro­duktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhälls­vetenskaperna. Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Boken ger: • en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för datainsamling och dataanalys • förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare måste fatta • en mängd oumbärliga checklistor. Denna fjärde svenska upplaga är kraftigt omarbetad och innehåller nya kapitel om livsloppsperspektiv och litteraturöversikter. Dessutom är kapitlet om kvantitativa data uppdaterat och utökat.