Bläddra

Förskoleserien Hållbar utveckling : Att lära för livet och framtiden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskoleserien Hållbar utveckling : Att lära för livet och framtiden

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Författarnas vision med boken är att ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten. Boken redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. I boken lyfts både teori och praktik kring hållbarhetsfrågor och den är tänkt att bidra till kunskap om, inspiration till och glädje för detta viktiga arbete. Genomgående finns frågor att diskutera i arbetslaget.