Bläddra

Förskoleserien Material och materialitet : Hållbar utbildning för de yngsta

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Förskoleserien Material och materialitet : Hållbar utbildning för de yngsta

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Genom att intressera oss för materialens egenskaper, materialitet och deras påverkan och inverkan kan vi börja upptäcka barnens förståelse för sin omvärld. Vi ser hur de skapar relationer, hur de tar sig an materialen, hur de komponerar, lägger till, skapar nya arrangemang och lär tillsammans.

Boken går igenom hur olika material tydligare kan stödja och utmana barnen och hur de kan stödja pedagoger i arbetet med att utmana och vidareutveckla varje barns förmågor och färdigheter. Boken är praktiknära och fylld med konkreta exempel som ger stöd och fler verktyg i det viktiga arbetet tillsammans med barnen. Genomgående finns frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till boken finns också en studiehandledning som kostnadsfritt kommer att kunna laddas ner som extramaterial här på nok.se.