Bläddra

Förskoleserien Språkarbeta : Systematiskt, lekfullt och utforskande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskoleserien Språkarbeta : Systematiskt, lekfullt och utforskande

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens vardag på förskolan.

Pedagogerna behöver ha kunskap om hur barn lär sig språket för att kunna se till att barnen får lyckas och samtidigt får de utmaningar de behöver.

Ur innehållet:

* Systematiskt språkarbete
* Utforskande skrivning
* Att arbeta med ord, begrepp och berättelser
* Litteratur som ingång till språket

Genomgående i boken finns exempel från verksamheten och diskussionsfrågor för arbetslaget.

Upplägget är föredömligt och bör inspirera personal av alla kategorier att gemensamt hålla den språkliga fanan högt. Helhetsbetyg 5/5

BTJ-häftet nr 20, 2020