Bläddra

Försvaret av Sverige : starkare försvar för en osäker tid. Ds 2014:20.

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Försvaret av Sverige : starkare försvar för en osäker tid. Ds 2014:20.

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den försvarspolitiska rapporten redovisar Försvarsberedningen sin syn på den framtida utvecklingen av Sveriges försvar.

Försvarsberedningen anser att den enskilt viktigaste uppgiften i den kommande försvarsinriktningsperioden efter 2015 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i Försvarsmakten. Det är det övergripande syftet med samtliga förslag som presenteras i den försvarspolitiska rapporten.