Bläddra

Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa : delutredning från Framtidskommissionen Ds 2013:3

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här

Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa : delutredning från Framtidskommissionen Ds 2013:3

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här
»Vi ser ju kriminella ut! ...Hur ska man kunna tro på Rättvisan när den gång på gång bevisar sig orättvis?» (Jason Diakité i Metro 2013-02-26 apropå polisens uppdrag att spåra papperslösa).

Diskuterar sammanhållningen och rättvisan i det svenska samhället vilka förändringar pågår och vilka utmaningar innebär detta för framtiden?
Sammanhållningen analyseras på tre nivåer:
  • Samhället som helhet
  • Det civila samhället
  • De nära relationerna i familjeliv och vardag
Analysen tar upp frågan om hur resurserna och möjligheterna att leva ett gott liv är fördelade. Lyfter också fram nya mått på välfärd och hur dessa kan användas som redskap för praktisk politik i framtiden.