Bläddra

Från rivstart till stopplag

Köp här

Från rivstart till stopplag

Köp här
Åren från 1979 till idag är en remarkabel tid i den svenska välfärdens nutidshistoria. Pysslingen var företaget som blev föremål för en särskild lag. Skolpeng blev ett nytt ord i det svenska språket. Sjukhus som vinstdrivande aktiebolag förbjöds enligt den s kallade stopplagen.

"FRÅN RIVSTART till stopplag" redovisar de politiska turerna i den privatiseringsvåg som sköljt över den svenska välfärden de senaste decennierna. På vilket sätt har olika partier lett utvecklingen eller bara följt med?

Har välfärdsstaten kommit till vägs ände, eller utgör de privata entreprenörerna ett livskraftigt inslag som förnyar folkhemmet och leder till ökad valfrihet?

I "FRÅN RIVSTART till stopplag" finns en rikhaltig flora av händelser och debatter beskrivna som blev vattendelare i debatten. Här finns också texter och uttalanden från de flesta centralt verksamma politikerna under de senaste 20 åren. Med fakta och statistik beskrivs ocks hur den svenska privatiseringsvgen har sett ut i siffror.