Bläddra

Fysik för lärare

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Fysik för lärare

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Redan under sin tid i förskolan möter barnen fysikaliska begrepp. I grundskolan möter eleverna ett mer omfattande innehåll om fysikens metoder, begrepp och roller i samhälle, vardagsliv och världsbild. Men fysik finns inte bara i skolan. Den finns lika mycket på lekplatsen, på nöjesfältet och hemma i köket. Då handlar det inte om att kunna formler utan om att förstå fysikens samband och kunna samtala om dem. Fysik för lärare förbereder blivande lärare för det samtalet. Författarna ställer begreppen i centrum, begrepp som inte döljs av formler och beräkningar. Sambanden förklaras i ett vardagligt språk. Med sitt resonerande språk visar författarna vägen till förståelse, både för den blivande läraren och för eleverna i skolan. Boken innehåller klassisk fysik. Mekanikens krafter och rörelser utmanar till att utveckla ett Newtonskt tänkande. Materia, ljud, ljus, värme, ellära och magnetism behandlas också med materiens partikelnatur som bas och energin som röd tråd. Även astronomi är en självklar del av boken. Elevers tankar om fysikens begrepp tas upp i flera sammanhang. Bilder, resonerande problem och experiment fördjupar förståelsen. Boken riktar sig i första hand till blivande och verksamma lärare i årskurserna 4–6 men kan med fördel också användas i studiegångar som riktar sig mot tidigare år. Den rekommenderas också som introduktion vid lärarutbildningar i fysik där litteraturen traditionellt innehåller en stor andel formler och beräkningar.