Bläddra

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. SOU 2020:33 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasiskola. (U 2018:01)

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. SOU 2020:33 (Del 1 & 2) : Betänkande från Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasiskola. (U 2018:01)

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Förslag kring hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.