Bläddra

Genetisk vägledning : en handbok

Kategorier: Ärftliga sjukdomar och rubbningar Den medicinska professionen Interpersonal communication & skills Klinisk medicin och internmedicin Läkare / patientrelation Medfödda sjukdomar och rubbningar Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sjukdomar och rubbningar Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Genetisk vägledning : en handbok

Kategorier: Ärftliga sjukdomar och rubbningar Den medicinska professionen Interpersonal communication & skills Klinisk medicin och internmedicin Läkare / patientrelation Medfödda sjukdomar och rubbningar Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sjukdomar och rubbningar Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Genetisk vägledning handlar om hur en vårdgivare överför information till en vårdtagare om arv och ärftlighet i familjen. Denna process kräver kunskap om klinisk genetik, lagar och förordningar samt en god förmåga att kunna lyssna in den eller de i familjen som har sökt hjälp.
Patienten eller familjen kan vara i kris. Man har fått ett svårt sjukdomsbesked och vill veta mer om vad man kan göra för att förhindra en upprepning. Den sökande kan också vara en anhörig som vill veta vilken betydelse en partners eller släktings diagnos kan ha för egen eller egna barns hälsa.
Genetisk vägledning En handbok, sammanfattar många års erfarenhet av genetisk vägledning i klinisk praxis och samtalskonst. Boken ger praktiska tips om hur man kan strukturera samtalet samt hur man som vårdgivare bemöter de känslor och reaktioner som uppkommer i mötet.