Bläddra

Giving deserts their due… : the laws of visual aestetics exposed in the photography of Michal Sikorski

Kategorier: Arida zoner, öknar Fotoböcker Fotografi Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Naturgeografi och topografi
Köp här

Giving deserts their due… : the laws of visual aestetics exposed in the photography of Michal Sikorski

Kategorier: Arida zoner, öknar Fotoböcker Fotografi Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konst Naturgeografi och topografi
Köp här
Michal Sikorski has been photographing deserts for a great many years. He started as a young photographer in the 70's. Throughout the years he has visited 30 of our planet's deserts, and their beautiful landscapes unavoidably keep on making a tremendous impression on him. In his photographs he catches the aesthetic values of these desert lands, granting them thus an "homage", as is documented in this very album - "Giving Deserts Their Due..." On the pages of the book's main section, the images are arranged according to the Nine Laws of Composition formulated by the recognized Victorian artist, art critic and theoretician, John Ruskin. These picture composition laws appear surprisingly current, and are sure to inspire visual artists, designers and photographers of today. Selecting the most adequate images in the photographer's large archive has been a longer process, "the work has been stimulating though, and most rewarding" - states Michal Sikorski and the co-author Peter Gyllan Michal Sikorski har fotograferat öknar i många år och han började redan som ung fotograf på 70-talet. Genom åren har han besökt 30 av jordens öknar, och deras vackra landskap har onekligen gjort ett enormt intryck på honom. I hans fotografier fångar han de estetiska värden i dessa ökenlandskap, och ger dem således en hyllning, dokumenterad i detta album "Giving Deserts Their Due..." Bilderna i bokens huvudsektion är ordnade enligt de nio kompositionsregler sammanställda och formulerade av den kände viktorianske konstnären, konstkritikern och teoretikern John Ruskin. Dessa regler är än idag överraskningsvis aktuella, och kan fortfarande inspirera dagens visuella konstnärer, designers och fotografer. Att välja de mest lämpliga bilderna ur fotografens stora arkiv har varit en lång process, "Vårt arbetet har varit stimulerande, och mycket givande" - säger Michal Sikorski och bokens medförfattare Peter Gyllan.