Bläddra

Glädje, lust och motivation – det livslånga lärandet

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

Glädje, lust och motivation – det livslånga lärandet

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det lilla barnets envisa upprepande av nyfikna och kluriga frågor om allt möjligt är en tillgång i skolans värld. Ibland verkar dock elevers nyfikenhet ha försvunnit och det är svårt att motivera dem. Vad är det som utmärker glädjen i lärandet och hur kan vi gå tillväga för att främja glädje, lust och motivation så att eleverna behåller sin nyfikenhet och lust att lära under resten av sina liv? I den här boken tas dessa frågor upp utifrån elevernas egna erfarenheter och upplevelser. Genom många konkreta exempel, teorier och reflektionsfrågor diskuteras hur undervisning kan utformas för att främja glädjen. Konkreta didaktiska förslag ges i slutet på kapitlen. Glädje, lust och motivation – det livslånga lärandet vänder sig främst till studenter som läser till grundlärare och ämneslärare, och kan även fungera som diskussionsunderlag för verksamma lärare.