Bläddra

Göteborgarnas guide till natur och kultur

Köp här

Göteborgarnas guide till natur och kultur

Köp här
Denna guidebok visar vägen till några av de finaste natur- och kulturmiljöerna i Göteborgsområdet. Trettio utflyktsmål beskrivs med informativa texter, vackra bilder och praktiska områdeskartor. En del områden är välkända, andra mindre kända. Några är stadsnära, andra ligger ute på landsbygden. I guiden finner du lämningar som hällmålningen i Tumlehed och natur. och kulturmiljöer som blomstrande ängar och hagmarker som Älgön i Kungälvs skärgård. Gemensamt för alla trettio utflyktsmålen är att de är guldkorn av olika kulturlämningar och naturmiljöer. I guiden beskrivs hur du kommer dit med kollektivtrafiken.