Bläddra

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program. Ds 2020:25

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program. Ds 2020:25

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program genom att förenkla inhämtandet av tillstånd från rättsinnehavarna. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar som genomför direktivet i svensk rätt.