Bläddra

Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodeks Inventor Professional 2013

Kategorier: Bildbehandlingsprogram CAD-program Informationsteknik

Grundläggande CAD och produktutveckling : konstruera med Autodeks Inventor Professional 2013

Kategorier: Bildbehandlingsprogram CAD-program Informationsteknik
Köp här

Grundläggande CAD och produktutveckling ger en introduktion till CAD-programmet Inventor med fokus på hur användaren ska tänka vid konstruktion med CAD. Bokens CAD-del består av övningar där läsaren bygger modeller med utgångspunkt i legobitar, vilket både inspirerar och ger läsaren en bättre förståelse för konstruktionens geometriska förutsättningar.

Boken är indelad i två delar. Den första delen introducerar Inventor. När du genomfört övningarna har du tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta vidare med egna idéer och produkter. Du kommer att kunna skapa solidmodeller, rendera bilder och filmer samt skapa ­ritningar och avancerade sammanställningar.

Den andra delen av boken ger dig metoder och processer för ­produktutveckling. Den innehåller omfattande checklistor och ­konstruktionstips som underlättar vid konstruktionsarbetet 
och även är till stor nytta för den mer erfarne konstruktören.

Boken vänder sig till personer som vill utvecklas inom konstruktion och CAD. Den lämpar sig väl som kurslitteratur på gymnasie- eller högskolenivå samt vid självinlärning.