Bläddra

Grundläggande mikrobiologi – – kortversion

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Grundläggande mikrobiologi – – kortversion

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Boken ger en grundläggande förståelse för olika celltyper och deras funktion, mikroorganismer tillväxt, metabolism samt en presentation av bakteriesystematiken. Förutom bakterier beskrivs svampar, virus, protozoer, alger och parasiter. Ett kapitel behandlar mikroorganismer hos människor och djur och ett annat beskriver genteknikens viktigaste principer. Boken avslutas med praktiska laborationer samt ordförklaringar. Samtliga kapitel avslutas med repetitionsfrågor och till vissa kapitel hör även fallbeskrivningar. Boken är en översättning från danska och har anpassats efter svenska förhållanden. Den nya upplagan är uppdaterad och utökad främst med avseende på gentekniken och bakteriesystematiken. Den här boken en kortversion av andra upplagan av Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer. Skillnaden består i att de livsmedelsrelaterade kapitlen har tagits bort. Kortversionen lämpar sig därför för introducerande högskole- och universitetskurser i ämnet utan livsmedelsanknytning. För livsmedelsutbildningar rekommenderar vi den fullständiga versionen (www.studentlitteratur.se/ 7449).