Bläddra

Grundlagsskadestånd – ett rättighetskydd för enskilda. SOU 2020:44 : Betänkande från Kommittén Grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Grundlagsskadestånd – ett rättighetskydd för enskilda. SOU 2020:44 : Betänkande från Kommittén Grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Grundlagar, konstitution Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i augusti.