Bläddra

Grundpension – några avslutande frågor. SOU 2020:32 : Slutbetänkande från Garantipensionsutredningen. (S 2018:14

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här

Grundpension – några avslutande frågor. SOU 2020:32 : Slutbetänkande från Garantipensionsutredningen. (S 2018:14

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Köp här

Föreslår bland annat att åldersgränsen för hur länge man kan tjäna in garantipension genom bosättning anpassas till de planerade ändringarna av övriga åldersgränser, och därför höjs från 64 till 65 år 2023.