Bläddra

GrUS – Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkpsykologi Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik

GrUS – Grammatisk undersökning av svenska som andraspråk

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkpsykologi Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
GrUS är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med det här materialet kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan även användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning. GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till intresserade pedagoger, som förskollärare, andraspråkslärare och klasslärare med flerspråkiga elever. Materialet består av manual, bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) och bilder med instruktioner för bedömaren. GrUS ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller smärre förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.