Bläddra

Hållbar marknadsföring : hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön

Hållbar marknadsföring : hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader

Kategorier: Affärsetik och samhällsansvar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Hur kan man som konsument, företagsledare eller student leva och få sina behov tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov?Intresset för hållbarhetsfrågor i allmänhet och hållbara företag i synnerhet har ökat avsevärt under de senaste åren, såväl hos konsumenter som hos företagsledare, politiker, journalister, studenter och andra grupper. Hittills har det saknats vetenskaplig litteratur som speglar hållbarhetsdimensionen ur ett marknadsförings­perspektiv. Med denna bok försöker författarna fylla det tomrummet och bidra till att hållbarhetstänkandet blir en integrerad del av marknadsföring, till exempel i affärsmodeller, varumärken och marknadskommunikation.

Hederspris – Årets Marknadsföringsbok 2014

Hållbar marknadsföring belönades år 2014 med hederspris i Sveriges Marknadsförbunds årliga utmärkelse 
Årets Marknadsföringsbok.