Bläddra

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 (vol 1 & 2) : Slutbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. SOU 2020:47 (vol 1 & 2) : Slutbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.