Bläddra

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan

Köp här

Handbok i arbetsrätt för Svenska kyrkan sammanställer vilka arbetsrättsliga regler som gäller i Svenska kyrkan.

Boken beskriver vad som gäller enligt lag, kyrkans omfattande kollektivavtal och kyrkoordning. Här behandlas alla områden en arbetsgivare har att hantera, från rekrytering till pensionsavgång; bestämmelser om anställning, MBL, löneöversyn, lönesättning, arbetstid, jämställdhetsplan, semester, föräldraledighet, sjukskrivning, rehabilitering, uppsägning, avsked och omställning.

Handbok i arbetsrätt innehåller även ett flertal mallar, t.ex. för anställningsbevis, disciplinpåföljd, varsel, uppsägning och avtalsförhandling.

Dett är den andra upplagan med de ändringar som skett genom Svenska kyrkans avtal 2008 samt lagändringar fram till den 1 januari 2009.

Ny reviderad upplaga kommer under våren 2019.