Bläddra

Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Kyrkans skapelseansvar går hand i hand med vårt gemensamma ansvar för en hållbar livsstil och jordens överlevnad. Handbok i hållbar energianvändning för kyrkan ger handfasta ekonomiska tips på hur man kan effektivisera energianvändningen i kyrkans byggnader.

Boken tar bl.a. upp: Ventilation, fjärr- och närvärme, belysning, energideklarationer, vattenförbrukning, solvärme, klimatskal och isolering, transporter, energispartips och biobränsle. Boken ger också råd om uppvärmning och vad som är viktigt att beakta vid ändrad användning av kyrkobyggnaden.

Boken vänder sig i första hand till verksamhets- och driftsansvariga i församlingar, samfälligheter och stift, men också till miljösamordnare och antikvarier.