Bläddra

Handbok i liturgik

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro

Handbok i liturgik

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

I boken Handbok i liturgik förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen.

Boken ger även teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur.