Bläddra

Handledning i skatterevision – Revisionspromemorian

Köp här

Handledning i skatterevision – Revisionspromemorian

Köp här

Information om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid genomförandet av revisioner och om olika revisionsmetoder. Huvudrubriker: Utrednings- och kommunikationsskyldighet, PM - Övervägande, Sekretess, Allmänt om promemorian, Olika promemorier och särskilda skrivelser, Promemorians utformning och innehåll, Promemorians försättsblad, Beloppsmässig sammanfattning, Sammanfattning - Framtida ändringar, Verksamheten, Revisonens omfattning, Redovisningen och Beskattningsförslag.