Bläddra

Här är ditt liv, Greta Pettersson! : studiebok

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Här är ditt liv, Greta Pettersson! : studiebok

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

I studieboken finns fallbeskrivning, små berättelser om situationer som kan uppstå i mötet med personer med demenssjukdom. Efter varje berättelse finns frågeställningar som hjälper läsaren att reflektera över hur man bäst bemöter personen som situationen kretsar kring. Här finns också tips på litteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet.

"Bertha har lyckats skapa högst levande berättelser om Gretas liv och hon visar hur man kan uppfatta kontaktpersonens arbete som en möjlighet att lära känna en annan människa och det liv han eller hon levt." Peter Westlund.

Författare: Bertha Ragnarsdottír