Bläddra

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2) : Delbetänkande från Miljö

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Internationell rätt Juridik Miljön Miljöövervakning Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2) : Delbetänkande från Miljö

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: havsrätt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Internationell rätt Juridik Miljön Miljöövervakning Miljövetenskap och miljöteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Med en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser vill Miljömålsberedningen skapa bättre förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" och samtidigt miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning".