Bläddra

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2) : Delbetänkande från Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Kategorier: Juridik
Köp här

Havet och människan. SOU 2020:83 (Vol 1 & vol 2) : Delbetänkande från Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Kategorier: Juridik
Köp här

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.

Utkommer i januari-21.