Bläddra

Hjärnan och lärandet – Kunskaper för framtidens skola

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Neurovetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Hjärnan och lärandet – Kunskaper för framtidens skola

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Neurovetenskap Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I Hjärnan och lärandet ger författarna en bred översikt över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärnforskningen under de senaste årtiondena. Hit hör forskningen om minne, känslor, tänkande, stress, motivation, kreativitet, hjärnhälsa och personlig utveckling. Speciellt fokuserar de på kunskaper som är viktiga på alla nivåer i framtidens skola (grundskola, gymnasium, universitet och högskola).
Syftet med boken är att visa vilken stor betydelse kunskaperna om hjärnan kan ha för skolan och det livslånga lärandet om de utnyttjas rätt.

Läs mer
Boken är främst avsedd att användas vid utbildning av lärare på alla nivåer samt i annan undervisning på gymnasium och universitet. Men den kan också läsas av alla som vill veta mer om hur vi ska få våra hjärnor att fungera optimalt hela livet.

Om författarna
Bokens författare är Rolf Ekman, Axel Eriksson, Joanna Giota, Carl-G. Gottfries, Anders Hill, Per-Olof Nilsson och Bertil Thomas (redaktör). Samtliga är medlemmar i styrelsen för Neuroforum, Göteborg.