Bläddra

Hur man närmar sig svenskheten utan att anstränga sig ; Hur man förmedlar svenskheten utan att anstränga sig

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Etnicitet Migration, immigration och emigration Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Hur man närmar sig svenskheten utan att anstränga sig ; Hur man förmedlar svenskheten utan att anstränga sig

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Etnicitet Migration, immigration och emigration Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här
Boken är lättläst för att passa även läsare som inte behärskar det svenska språket fullt ut. Den fyller en lucka i ett aktuellt och angeläget ämne och riktar sig till olika målgrupper: till nysvenskar och till svenskar. Läsarna får svar på frågor hur man kan närma sig svenskheten och hur man kan förmedla den. Båda kan bilda sig en uppfattning om den andres sätt att vara. Boken – en dubbelbok – innehåller båda titelämnen skriven med hänsyn till båda sidors bakgrund. Dubbelboken läses från var sitt håll: nysvensken närmar sig svensken medan svensken förmedlar sin svenskhet till nysvensken. I mitten möts dem ¬– bokstavligen talat; med viss pedagogisk effekt. Nyckeln till integration är, förutom språket, att förstå sig på svenskheten. Hur når man dit? Den frågan försöker Dietrich Müller ge svar på. Dietrich Müller har ett intressant levnadsöde som han delar med sig generöst av. Barndomsminnen från andra världskriget, ungdomsminnen från Östtyskland samt minnen från tiden i Västtyskland som politiskt flykting och ung vuxen, har präglat hans syn på mångkulturell samlevnad och integration. Valet att bosätta sig i Sverige blev en logisk konsekvens av under uppväxttidens samlade erfarenheter. Dietrich Müller vill inspirera att leta sig fram till svenskheten med lyckad integration som mål. Boken ges ut på eget förlag genom Bonniers Type & Tell. Dietrich Müller föddes 1936 i Zeitz, Tyskland, och bor sedan sextiotalet på Lidingö.