Bläddra

Idrottens bestraffningsregler : med kommentarer

Kategorier: Juridik Lagstiftning om idrott Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här

Idrottens bestraffningsregler : med kommentarer

Kategorier: Juridik Lagstiftning om idrott Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Köp här

Detta standardverk inom idrottsjuridiken ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler. Alltifrån bestraffningar för nedsättande uttalanden om domare och våldshandlingar till dopingförseelser och matchfixing behandlas.Här förklaras och kommenteras de bestraffningssystem som skapats för att upprätthålla respekten för idrottens regler. Mindre förseelser kan åtgärdas under pågående tävling, t.ex. straffspark i fotboll (tävlingsbestraffning), medan grövre regelbrott hanteras enligt de för alla idrotter gemensamma bestraffningsreglerna som finns i de stadgar samt antidoping- och matchfixingreglemente som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram. Förseelser enligt de två sistnämnda regelverken kan föranleda avstängning i upp till 10 år eller, vid återfall i doping, livstid.

Boken vänder sig inte bara till jurister och ledamöter i idrottens olika disciplinorgan utan till alla som vill ha kunskap om bestraffningsreglerna och hur bestraffningsärenden hanteras. För att möta ett uttalat behov av ökad information har reglerna försetts med förtydligande kommentarer som gör dem mer lättillgängliga och enklare att tillämpa. Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler kan därför med fördel användas som ett stöd i informations- och utbildningsverksamhet.