Bläddra

Inferno (2024)

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Inferno (2024)

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med gängvåld, höjd terrorhotnivå, inflation och en på många sätt orolig omvärld, kan samtiden stundtals upplevas som kaotisk. Pessimismen kring utvecklingen i Sverige är rekordstor och synen på svensk ekonomi dyster.

Den här forskarantologin från SOM-institutet har fått titeln Inferno. Många av bokens kapitel behandlar allvarliga och aktuella samhällsproblem, svårlösta politiska konflikter och dystopiska framtidsutsikter. Men det betyder inte att de budskap som förmedlas är allt igenom mörka eller hopplösa. Boken innehåller också visioner och förhoppningar.

Med utgångspunkt i 2023 års nationella SOM-undersökning analyserar forskare från olika discipliner vid svenska universitet och högskolor hur opinion, vanor och värderingar har förändrats i Sverige i närtid och över decennier. På temat (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier avhandlar Inferno allt från synen på skogsavverkning, skatter, religionsfrihet och EU, till förtroendet för medier, biblioteken och försvaret – och mycket mer därtill.