Bläddra

Inkomstskattelagen : En kommentar. Del I och del II

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Inkomstskattelagen : En kommentar. Del I och del II

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna tjugoförsta upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2020. Bland nyheterna kan nämnas följande:

  • Höjt takbelopp för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad
  • Förändringar i reglerna för investeraravdraget
  • Tidsgränsen för expertskatten utvidgas
  • Åtgärder mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
  • Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto
  • Vissa ändringar till följd av resolutionsregelverket
  • Ändrade skatteuttag av statlig inkomstskatt
  • Skattefrihet för donerade måltider