Bläddra

Innovation genom information. SOU 2020:55 : Betänkande från Öppna datautredningen (I 2019:01)

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Innovation genom information. SOU 2020:55 : Betänkande från Öppna datautredningen (I 2019:01)

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.