Bläddra

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta. SOU 2020:59 : Betänkande från Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universistet och högskolor (U 2019:02)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Innovation som drivkraft – från forskning till nytta. SOU 2020:59 : Betänkande från Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universistet och högskolor (U 2019:02)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Utredningens uppdrag har sammanfattningsvis varit att analysera olika aspekter av det högskolornas innovationsstöd och att lämna förslag på hur stödet kan förbättras.