Bläddra

Input Målspråket i klassrummet : En handbok för lärare i Moderna Språk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Input Målspråket i klassrummet : En handbok för lärare i Moderna Språk

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Att lära sig ett främmande språk kräver
mycket input på målspråket, hjälp att förstå
det och träning i att använda det. I
boken tar författarna upp det språkliga
infl ödets vikt i språkundervisningen, samt
vilka framgångsfaktorer och fallgropar
som fi nns. De presenterar forskningsbaserade
argument, didaktiska resurser
och strategier, samt konkreta verktyg för
att öka kommunikationen med eleverna
på målspråket.

För att elever ska våga kommunicera på
målspråket krävs en öppen och tillåtandeklassrumskultur och alla inblandade behöver
kliva ur sin bekvämlighetszon. Mycket
input på målspråket gör det lättare att lära
sig ett främmande språk. Dina didaktiska
val avgör hur mycket eleverna hör, läser
och talar språket i skolan.

Författarna Birgitta Hellqvist och Nicolas
Manuguerra arbetar vid Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
vid Uppsala universitet. Innehållet riktar
sig främst till språklärare i grundskolan och
på gymnasiet, samt studenter på lärarutbildningen.