Bläddra

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser är en handbok om integrerad behandling och case management vid komplexa vårdbehov på grund av samtidiga alkohol- och drogproblem och psykisk störning.

Handboken är för det praktiska vardagsarbetet och beskriver bland annat

  • Principer och modeller för integrerad behandling och case management
  • Mandat och organisationer för de olika verksamheter som ska arbeta integrerat som beroendevård, psykiatri och socialtjänst med flera
  • Verktyg för case manager, som t ex att på ett systematiskt sätt registrera fakta om psykiatriskt status, farlighet och självmordsrisk
  • Sätt att använda evidensbaserade metoder som motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP) vid komplexa vårdbehov.

Ett fokus i handboken är att beskriva hur tydliga vårdprogram och samverkansavtal kan utformas.

Boken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom psykiatri och socialtjänst, men är även intressant för klienter eller anhöriga, utredare, beställare och hälso- och sjukvårdspolitiker, som vill få en bild av arbetssättet integrerad behandling.