Bläddra

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser är en handbok om integrerad behandling och case management vid komplexa vårdbehov på grund av samtidiga alkohol- och drogproblem och psykisk störning. Handboken är för det praktiska vardagsarbetet och beskriver bland annat Principer och modeller för integrerad behandling och case management Mandat och organisationer för de olika verksamheter som ska arbeta integrerat som beroendevård, psykiatri och socialtjänst med flera Verktyg för case manager, som t ex att på ett systematiskt sätt registrera fakta om psykiatriskt status, farlighet och självmordsrisk Sätt att använda evidensbaserade metoder som motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP) vid komplexa vårdbehov. Ett fokus i handboken är att beskriva hur tydliga vårdprogram och samverkansavtal kan utformas. Boken vänder sig i första hand till personal som arbetar inom psykiatri och socialtjänst, men är även intressant för klienter eller anhöriga, utredare, beställare och hälso- och sjukvårdspolitiker, som vill få en bild av arbetssättet integrerad behandling.