Bläddra

Intensiv läsinlärning : dialog och bemästrande när läsningen har låst sig

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov

Intensiv läsinlärning : dialog och bemästrande när läsningen har låst sig

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Nästan allt lärande i skolan bärs fram av språket. Ju högre upp i årskurserna eleverna når, desto större krav på deras läsförståelse och kunskapsutveckling via det skrivna ordet. Men vad gör skolan för att hjälpa lässvaga elever när de inte längre befinner sig på nybörjarstadiet utan kommit långt upp i grundskolan? Vilka åtgärder sätts in när deras lärande bromsas upp av att de läser för dåligt? I Intensiv läsinlärning visar författarna att det är möjligt att vända en negativ utveckling. Tillvägagångssättet är enhetligt, praxis är teoretiskt förankrad och elevernas lässvårigheter ses i ljuset av deras socioemotionella och kognitiva färdigheter. Genom ett tätt samarbete mellan forskare, lärare och elever i så kallade intensiva läskurser vänds elevernas modlöshet till motivation, framgång och kompetens – och en efterlängtad känsla av bemästrande. Intensiv läsinlärning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i grundskolan, specialpedagoger och speciallärare samt läs- och skrivutvecklare.