Bläddra

Internationella relationer – Lärarhandledning med digital del – – utblickar och insikter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Internationella relationer – Lärarhandledning med digital del – – utblickar och insikter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: statskunskap och politik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Som alla lärarhandledningar ska även denna ses som ett redskap för att underlätta undervisningen och delger bara några tänkbara sätt att behandla ämnet.

Lärarmaterialet innehåller

  • allmänna kommentarer kring lärobokens disposition
  • kompletterande material till varje enskilt kapitel
  • förslag på kursupplägg och genomförande
  • förslag på analysmodell, seminarier, prov, handledning av uppsats och kursutvärdering
  • läs- och fortbildningstips

I den digitala delen till lärarmaterialet finns en interaktiv version av lärarmaterialets innehåll, utskrivbara versioner av figurer, kartor och andra kopieringsunderlag samt kapitelpresentationer i Powerpoint. 

FÖRDJUPNINGSUPPGIFT

I den digitala delen till lärarmaterialet finns även en större fördjupningsuppgift som bygger på Helena Thorfinns roman och debattbok Innan floden tar oss. Romanen och de tillhörande uppgifterna handlar om den svenska biståndsbranschen.

Helena Thorfinn är journalist och biståndsarbetare. Hon har i många år arbetat i organisationer som Sida, Rädda Barnen och nu på senare år Unicef och flera svenska NGO:er. Hon är idag verksam i Burma.