Bläddra

Intro 1 – svenska för unga nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik

Intro 1 – svenska för unga nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Intro vänder sig till ungdomarna i förberedelseklass och i språkintroduktionen. Intro 1 och 2 ger tonåringarna som kommer till Sverige en chans att möta ett läromedel för just dem. Ett läromedel som sätter deras tankar och känslor i förgrunden. Ett läromedel som med tydlig struktur, stadig progression och god pedagogik ger eleverna goda förutsättningar i sin språkutveckling. Till serien finns också två övningsböcker.

Läs mer
Intro 1 och 2 är allt-i-ett-böcker som genom engagerande och stöttande texter, uppgifter och illustrationer möter ungdomarna där de befinner sig med omedelbara och direkta teman. Progressionen är tydlig i böckerna – ord, meningar och texter blir mer komplexa, liksom grammatiken och domänerna utökas och växer. Intro har ett rikt persongalleri som intresserar och uppmanar till diskussion och skapar en känsla av angelägenhet. Intro 1 vänder sig till nybörjare och Intro 2 slutar på en språklig nivå motsvarande C-nivå inom sfi eller A2 enligt den gemensamma europeiska referensramen.
Intro 1 Övningsbok och Intro 2 Övningsbok ger eleverna möjligheten att ytterligare befästa de ord och fraser de arbetat med i grundböckerna.

Om författarna
Hippas Eriksson är en erfaren författare som skrivit läromedel i svenska för både barn och vuxna. Hon arbetar nära skolan och besöker både lärare och elever för att hämta inspiration och för att hitta rätt ton och nivå i sina böcker.