Bläddra

Introduktion till kriminologi Volym II – Straff och prevention

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Introduktion till kriminologi Volym II – Straff och prevention

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Kampen om den politiska makten i Sverige utspelas i dag till stor del på den kriminalpolitiska arenan. Det gör att frågor om åtgärder mot brott ofta blir mycket laddade och drivs med politiska förtecken, på ett sätt som inte alltid ligger i linje med forskningsresultat. Vetenskapens förhållningssätt är i stället svalt, eftertänksamt, försiktigt och nyanserat. I den här boken drar vi slutsatser utifrån de kunskaper om brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker som vi presenterade i volym I och applicerar dessa på samhällets reaktioner på brott - mot straff och brottsprevention. Syftet är dels att diskutera om och i så fall hur kriminologiska kunskaper kan appliceras på samhällets sätt att reagera på brott, dels att presentera en del av den forskning som bedrivs inom kriminologin om effekterna av olika åtgärder mot brott. Boken lyfter fram de centrala inriktningarna inom denna starkt expanderande forskning samt introducerar ett sammanhållet sätt att se på ämnets komplexa problematik. Särskild uppmärksamhet riktas mot brottsofferfrågor och de avsedda och oavsedda effekter som åtgärder mot brott leder till. Denna upplaga av volym II är uppdaterad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan den förra upplagan. Boken är i första hand avsedd för utbildningar i kriminologi samt polisutbildningar. Den kan med fördel även användas av andra som vill lära sig mer om konsekvenserna av kriminalpolitiska beslut och om konsten att förebygga brott.